Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 21.11.2009 13:16:04 

Cirkevná základná škola sv. Gorazda Prešov

Akcie
ŠKOLSKÉ AKCIE   v školskom roku 2009/2010
 
Televízia LUX a naši žiaci 19.október 2009      
   
 
 Beseda-protidrogová téma a trestné právo 9.október 2009      
  
 
Dejepisná exkurzia - Oswienčim 7.október 2009   viac
  
                                         
 
Deň Európy 5.október 2009      
                                                              
Turistický krúžok-Zlá diera, Lačnovský kaňon 3.október 2009      
  
Mliečny program Rajo september 2009      
    
 
Plody jesene 29.septembra 2009      
   
 
Prešov číta rád 25.september 2009
 
Historický Solivar - exkurzia 24.septembra 2009      
  
 
 
 
Účelové cvičenie 10.september 2009      
   
   
   
 
   
 
 
Začiatok školského roka 2.september 2009      
    
                                     
 
 
 
 
                          ŠKOLSKÉ AKCIE v školskom roku 2008/2009
 
 
 
Akadémia a oceňovanie žiakov 26.júna 2009      
    
 
Rozlúčka deviatakov 26.júna 2009
         
Účelové cvičenie 24.júna 2009      
    
 
Deň otvorených dverí 19.jún 2009        
   
                                                                                                                viac...
Botanická záhrada Košice 12.jún 2009
   
 
 Sokoliari Aqila z Bojníc 4.jún 2009 
   
 
Technické múzeum Košice 12.jún 2009
   
 
 Bratislava "Výlety za umením" 3.jún 2009
   
 
Duchovný výlet deviatakov 25.máj-27.máj 2009
   
 
Deň Zeme   22.apríl 2009
Zem je jediným známym miestom vo Vesmíre, kde ľudia môžu trvalo žiť. Hrozba nenapraviteľného zničenia prírodných podmienok obývateľnosti Zeme sa však už stala samozrejmosťou.
Bolo to 22.apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA, vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu na ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.
Spolu s ôsmakmi sme pripravili program k tomuto dňu pre žiakov našej školy. Prezentácie, projekty, ktoré pripravili žiaci sa venujú ochrane pôdy, vody na našej Zemi. Zároveň bola pripravená ochutnávka minerálnych vôd z celého Slovenska.
     
     
 
Priateľský zápas vo vybíjanej 2.apríl 2009
V telocvični našej školy sa uskutočnilo prvé športové zápolenie vo vybíjanej medzi žiakmi 1.stupňa katolíckych základných škôl. Turnaja sa zúčastnili školy: ZŠ Kokošovce, ZŠ Lesnícka,Prešov, ZŠ sv. Michala ,Kendice, ZŠ sv. Martina, Radatice, ZŠ sv. Demetera, Ražňany a naša škola.Na 1.mieste sa umiestnila ZŠ Lesnícka, na druhom ZŠ Ražňany a naša škola získala 3.miesto.
 
        
 
Akcia -Integrácia 2009 24.marec 2009
Hlavnou myšlienkou tejto akcie, ktorá sa uskutočnila v mestskej športovej hale, bola integrácia detí s ťažším štartom do do života prostredníctvom kultúry a prehliadky talentu.Aj naši žiaci sa pripojili k podpore vzájomnej tolerancie, vzájomného porozumenia cez spájanie detí zo základných a špeciálnych škôl i detí s postihnutím. 
 
Hviezdoslavov Kubín 18.marec 2009
 
      
 
Biblická olympiáda  13.marec 2009
13.marca sme sa zúčastnili vo Farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove Biblickej olympiády.Okresného kola sa zúčastnilo trojčlenné súťažné družstvo : M. Kurimská, K. Ivanecká, L. Balážová , žiačky 8.ročníka.1. miestom si zabezpečili postup do diecézneho kola.
 
Čitateľský maratón   13.marec 2009
      Dňa 13. 3. 2009 sa uskutočnilo v našej škole podujatie pod názvom Čitateľský maratón. Začal sa  o 9.50 a bol ukončený o 12.05. Žiaci prejavili svoj kladný vzťah k čítaniu tým, že si priniesli vlastné knihy a časopisy. V miestnosti boli pripravené aj knihy zo školskej knižnice. Z každej triedy sa čítania zúčastnili štyria žiaci. Nepretržité tiché čítanie trvalo 2.15 minút. Umocňovalo ho príjemné prostredie v kútiku interaktívnej komunikácie, kde si žiaci sami zvolili polohu, ktorá im pri čítaní najviac vyhovovala.
 
         
 
Fašiangová diskotéka a karneval   20.február 2009
 
             
                     
 
 Žiaci prvého stupňa mali karneval so súťažami a hrami v telocvični. Veľkú radosť nám urobili škôlkari zo susednej MŠ na Solivarskej ulici č. 53, ktorí prišli na karneval k nám a zabávali sa a tancovali spolu s nami. Nikto neodišiel s prázdnymi rukami.

Žiaci druhého stupňa mali v ten istý deň Fašiangovú diskotéku vo farbách dúhy, ktorú nám dáva dobrý Boh ako znak nádeje. Každá trieda prišla oblečená v jednej  z farieb dúhy a hľadala postavu zo sv. Písma, ktorú im táto farba pripomínala. 5. ročník: modrá, Jonáš, 6. ročník: zelená, Noe, 7. ročník: červená, Mojžiš, 8. ročník: žltá: Ján Krstiteľ, 9. ročník: oranžová: P. Mária.

 
 Mliečny program na našej škole od 13.februára 2009
 
                            
 
 
Večerné stretnutie rodičov a učiteľov 7.február 2009
 
           
 
Vzácna návšteva   18.február 2009
Na pôde našej školy sme privítali Otca Pavla Hudáka. Stretol sa so žiakmi 8. a 9.ročníka. Dievčatám a chlapcom dal odpovede na mnohé otázky, ktoré sa týkali ich vzájomných vzťahov i zmyslu uzavretia manželstva, vzniku rodiny.
 
P.Jakubek -Praktická škola 5.február 2009
 
         
 
 Naša škola v zime
         
 
Vianočná akadémia a Vianočná burza 18.december 2008
 Dňa 18.12.2008 ožili priestory školy na prízemnej chodbe vianočnou burzou. Každá trieda prezentovala na predajnej ploche predmety i vlastné výrobky. Návštevníci si ich mohli zakúpiť za symbolickú cenu. Toto tradičné podujatie umocňovala príjemná atmosféra Vianočnej akadémie.
 
 
          
 
Súťaž v aranžovaní ikebán 16.december 2008
 
                         
Vizitácia otca biskupa 9.december 2008
 Najvýznamnejšou udalosťou mesiaca decembra bola vizitácia otca biskupa Mons. S. Stolárika. Otec biskup celebroval sv. omšu s otcom kanonikom vo farnosti . Vizitácia pokračovala v budove školy. Hlavným bodom bolo otvorenie Kútika interaktívnej komunikácie.
          
 
Literárna exkurzia 7.november 2008
Po príchode do Martina si žiaci i pedagógovia prezreli Múzeum slovenskej dediny. V expozícii zaujali regióny Oravy, Kysúc , Javorníkov, Liptova a Turca. Druhým zastavením bola budova Matice slovenskej. Zaujímavé a hodnotné boli staré knihy, rukopisy a fotografie. Navštívili aj Národný cintorín v Martine.
 
 
                      
 
Návšteva knižnice 5.november 2008
 
                      
 
Súťaž v aranžovaní 28.október 2008
 
         
 
Deň školských knižníc 27.október 2008
 Žiaci dostali za úlohu premeniť svoju triedu pod vedením triednych učiteľov na tvorivú dielňu písania príbehov, čítania, či dramatizácie úryvku z knihy. Snaženie žiakov sledovala porota. Jej čestným hosťom bol pán Jozef Žarnay- autor sci-fi príbehov.daroval školskej knižnici knihu Prekliata planéta. Pre žiakov druhého stupňa sa uskutočnil aj literárny kvíz.Žiaci 9.ročníka boli v Štátnej vedeckej knižnici , kde si prezreli vzácne knihy.Týmto podujatím sa naša škola zapojila do súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Vyhlásila ju Slovenská pedagogická knižnica pod záštitou podpredsedu vlády SR a ministra školstva Jána Mikolaja. 
 
 
         
 
   
 Nový školský rok je už v plnom prúde . Svoju šikovnosť už mali možnosť odprezentovať naši žiaci na  futbalovej súťaži Kronospan-3.október 2008
 
 Veľký úspech mal aj informačno-propagačný projekt  Deň zdravej výživy spojený s výstavou Plody jesene, ktorý sa uskutočnil  17.októbra 2008 
 
Mesiac úcty k starším 26.október 2008
Vyjadrením vďaky bola pestrá kytica programových čísel. Básnikovo slovo striedali pekné piesne a tance.
 S veľkou láskou, úctou a elánom pripravili žiaci kultúrny program pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším na nedeľňajšie popoludnie dňa 26.10.2008. "Viera, láska, nádej!" , s týmto mottom sme vstúpili aj do tohto školského roka a jeho obsah chceme žiť, navôkol rozdávať a všetkým vám zaželať.
 
 
           
 
Deň eura 24.október 2008
 
 
                                                                 
 
Beseda s Bernardom Herstekom 13.október 2008
13.októbra sa otvorili dvere 4.A triedy a vošiel pán Bernard Herstek . Doniesol so sebou aj trombón. Porozprával žiakom o svojom detstve a o tom , ako sa dostal k hudbe.Žiakov zaujímalo ako vznikol spevácky zbor (Prešovčatá). S ním precestoval 15 krajín Európy a Ázie. Pán Herstek opísal aj trombón a zahral na ňom. Rozprávanie "uja Berciho"sa žiakom veľmi páčilo.
 
 
          
    
Deň zdravej výživy 10.október 2008
      Dňa 10.10.2008 sa uskutočnila v odbornej učebni školy výstava rôznych druhov ovocia a zeleniny pod názvom “Deň zdravej výživy“. Výstavu pripravila pani učiteľka Mgr. Danka Koscelníková. S realizáciou výstavy jej pomohol šikovný pracovný tím dievčat zo 7. a 9. ročníka. Žiaci si prezreli výstavu pod vedením pedagógov počas 5. a 6. vyučovacej hodiny. Mohli sa pokochať pohľadom na krásne vyzdobenú miestnosť s vôňou jesenného lístia. Vystavené exponáty jednotlivých druhov ovocia a zeleniny sa všetkým páčili. Pokrájané jabĺčka mohli návštevníci výstavy aj ochutnať. Vraj boli skutočne výborné. Všetci sa už tešia na podobnú výchovno-vzdelávaciu akciu v budúcom školskom roku.
 
 
         
 
Výstava črievko 26.september 2008
 
         
 
Účelové cvičenie 4. - 5. september 2008
 
          
 
 
  Slávnostné otvorenie šk. roka 2008/2009 -2.september 2008
     Nový školský rok otvorila pred budovou školy pani riaditeľka Mgr. Mária Kertysová. Zvlášť srdečne privítala žiakov 1.ročníka a ich pani učiteľku mgr. Martu Homzovú, ktorá v tomto školskom roku opäť nastúpila do práce po materskej dovolenke. Do vyučovacieho procesu sa po skončení materskej dovolenky vrátila aj Mgr. Sabina Halaszová. Riaditeľka školy predstavila prítomným triednych učiteľov jednotlivých ročníkov. Pedagógovia, žiaci i rodičia sa po príhovore riaditeľky školy presunuli do Kostola Najsvätejšej Trojice v susedstve školskej budovy. Spoločne slávili svätú omšu z príležitosti otvorenia školského roka 2008/2009. Požehnanie prijali z rúk nového pána kaplána Mgr. Marcela Jurča, ktorému je v tomto školskom roku zverená duchovná formácia žiakov i pedagógov.
  
          
 
 
 
 
 
 
 
TOPlist
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok