Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 21.11.2009 13:16:04 

Cirkevná základná škola sv. Gorazda Prešov

História


Niečo zo začiatkov školy

 Dejiny našej školy sa začali pisať pred viac ako desiatimi rokmi, presnejšie 17. júna 1992. Tento dátum nesie jej zriaďovacia listina. Škola vznikla nenápadne a začala pracovaťv skromných podmienkach, v budove bývalej štátnej základnej školy v Solivare. Prvé zvonenie pre učiteľov a žiakov odznelo 1.9.1992 po slávnostnom otvorení školy.Začalo sa vyučovanie prvý raz modlitbou na začiatku i na konci. Naša škola sa zaradila medzi prvé cirkevné ZŠ, ktoré v našej arcidiecéze vznikli a je druhou katolíckou ZŠ v Prešove.

Počtom žiakov zaiste nepatríme k najväčším základným školám v meste, no práve táto skutočnosť nás predurčuje k rodinnému typu školy. O individuálny až rodičovský prístup k žiakom sa všetci učitelia nepochybne snažili a snažia, aj keď to vždy nie je ľahké. Každý deň sa však nanovo presviedčame o tom ,ako sa Boh môže oslavovať práve v našich slabostiach. Aj naša škola bola a je predovšetkým vzdelávacou inštitúciou. Žiaci mali možnosť rozvíjať svoje talenty v jednotlivých predmetoch, v krúžkoch a ďalších mimoškolských aktivitách pod vedením odborníkov. Kvalitné výsledky našich žiakov v rôznych záujmových oblastiach svedčia o tom, že žiaci a učitelia nezaháľajú.

Naša škola má už za sebou oslavy svojho desiateho výročia. Pri tejto príležitosti sme bilancovali už prežité, ale zároveň sme sa zahľadeli vpred do našej budúcnosti. Zistili sme a viaceré ohlasy nám to potvrdili, že naša katolícka škola je stále potrebná.

 1. školský rok 1992/1993

1.9.1992 Deň D – slávnostné otvorenie školy, ktorého sa zúčastnil aj solivarský dekan d.p. Rendeš, sestra Bugošová, IBMV, p. Šitár zo školskej správy, p. Repka a ďalší.

7.11.1992 Na stenu budovy školy bola slávnostne propevnená pamätná tabuľa Učeného tovarišstva, založeného v r. 1792 bernolákovcami. Akt vykonalzástupca Matice slovenskej dr. I. Vaško za účasti prešovského dekana d. p. M. Babčáka.

18.1.1993 Vzácna návšteva , na pôdu školy zavítal predseda vlády Ján Čarnogurský, ktorý sa pozhováral nielen s učiteľmi, ale dal sa tiež vyskúšať siedmakmi na hodine dejepisu, pričom preukázal vynikajúce vedomosti.

2. školský rok 1993/1994

15.9.1993 Žiaci dvoch tried navštívili detskú knižnicu Slniečko v meste, čím začala dodnes pokračujúca spolupráca.

9.5.1994 Žiactvo sa autobusmi presunulo do kina Panoráma, kde všetci sledovali zaujímavé audiovízne pásmo o Veľkej Morave, čo prispelo k poznaniu našich dejín.

24.5.1994 Ďalšia beseda u ôsmakov, tentoraz s pátrom Osvaldom z EDSJ, ktorý im na dejepise porozprával o prenasledovaní veriacich a cirkvi za komunistickej totality.

23.6.1994 Jeden zo školských výletov do Jasova, kde si deti prezreli nielen jaskyňu, ale i tamojší nádherný kláštor premonštrátov, kde nečakane stretli i vicepremiéra R. Kováča.

3. školský rok 1994/1995

1.12.1994 Stretnutie učiteľov i žiakov s bratom Gregorom, oboznámenie sa s prácou školských bratov.

16.12.1994 Naša ekonómka p. Greifová odovzdala počas zájazdu do Ríma Sv. otcovi darček našej školy v podobe solivarskej čipky.

31.1.1995 Premiéra oslavy Dňa učiteľov, konaná z príležitosti výročia sv. Jána Bosca, kňaza a vychovávateľa.

8.3.1995 Vzácna návšteva, v rámci dejepisu navštívili šiestakov páter Lukáš Vrábeľ od františkánov, aby im pútavo porozprával o významnom svätcovi sv. Františkovi z Assisi.

12.6.1995 Ďalšia beseda pre ôsmakov. Na občianskej výchove výchove ich navštívil MUDr.Gaľa, poslanec NR SR za HDH, aby si s nimi pohovoril o práci slovenského parlamentu.

4. školský rok 1995//1996

29.9.1995 Vzácna návšteva, do školy zavítal misionár páter Nemčík, aby žiakom a učiteľom priblížil ako svoje detstvo, tak i svoju misionársku činnosť v Južnej Amerike.

13.11.1995 Premiéra výstavy Jesenné plody našej zeme, ktorú odvtedy pripravujú žiaci školy s vyučujúcimi pestovateľských prác každý rok na jeseň.

2.5.1996 Beseda, v rámci vyučovania občianskej výchovy zavítala medzi ôsmakov Mgr. Fečová z PZ SR, aby im porozprávala o drogovej problematike, aj o delikvencii mládeže.

9.5.1995 Opäť beseda. Tentoraz si s ôsmakmi v rámci tematiky občianskej výchovy prišiel pohovoriť p. J. Polačko, bývalý poslanec NR SR za KDH. Žiakov práca parlamentu zaujala.

20.6.1996 Exkurzia starších žiakov do budovy PZ SR, kde sa mohli oboznámiť s prácou našej polície, ba vidieť i praktické ukážky.

5. školský rok 1996/1997

21.9.1996 Mnohí naši žiaci , ale i niekoľkí učitelia, sa zúčastnili v meste behu Calex Samsung, za odmenu dostal každý účastník tričko.

6.12.1996 Do školy znova zavítal Mikuláš, tentoraz v spolupráci so Saleziánskym mládežníckym strediskom, potom nasledoval program nášho DFS Čipečka.

2.5.1997 Veľa našich chlapcov a dievčat bolo v meste podporiť mierové myšlienky svojou účasťou na štafete Svetového behu mieru.

6.6.1997 Opäť zaujímavý deň pre deti. Po sv. omši a príhovore p. biskupa B.Bobera sa konala diecézna súťaž „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“ za účasti 7 družstiev CZŠ. Aj tu počas prestávky vystúpila čoraz slávnejšia Čipečka.

6. školský rok 1997/1998

30.10.1997 Premiéra nášho DFS Čipečka v Divadle A. Duchnoviča.

13.1.1998 Vzácna návšteva v škole. Na vizitáciu prišiel pán biskup B. Bober. Prezrel si počas vyučovania všetky triedy, a zaželal žiakom i pedagógom veľa úspechov.

29.4.1998 Účasť našich žiakov v ďalšom ročníku podujatia „Nie drogám“, konanom tradične v SOU elektrotechnickom.

13.5.1998 Už tretí raz sa dostavil do školy p. Goč, aby aj ďalším žiakom priblížil pomery za totality, najmä prenasledovanie veriacich.

25.6.1998 Originálna návšteva, do školy zavítal americký lektor a pobesedoval si so žiakmi angličtinármi.

7.školský rok 1998/1999

21.1.1999 Obnova tradície. K siedmakom zavítal p. Didák od prešovských františkánov a veľmi zaujímavo priblížil život sv. Františka z Assisi.

11.3.1999 Zriedkavá návšteva u ôsmakov, ich hosťom bol nedávny narkoman, ktorý im porozprával o svojej závislosti na drogách, ako aj o svojom uzdravení počas evanjelizačného seminára a zásluhou modlitieb.

16.6.1999 Ďalšia beseda, tentoraz si so siedmakmi prišla pohovoriť lekárka Dr. Devečková na tému škodlivosti fajčenia.

25.6.1999 Po čase znova v divadle, žiaci 2. stupňa sa na záver školského roka zúčastnili v DJ Z predstavenia „My Fair Lady“.

8. školský rok 1999/2000

22.10.1999 Ďalšia účasť v súťaži „Nie drogám“, naše družstvo si v konkurencii šiestich škôl vybojovalo v obvodovom kole druhé miesto o jediný bod za víťazmi.

22.12.1999 Každoročná slávnostná akadémia „A slovo sa telom stalo“ v telocvični bola rozlúčkou s kalendárnym rokom na pôde školy.

25.2.2000 Fašiangový karneval pozostávajúci zo sprievodu masiek, súťaží a diskotéky.

26.6.2000 V Košiciach si prevzali ocenenie z rúk Mons. A. Tkáča učitelia p. Vallušová, p. Pivovarníková, p. Žarnay, p. Kubániová, za viacročné vykonávanie funkcií vedúcich PK v arcidiecéze.

9. školský rok 2000/2001

8.12.2000 Žiaci i učiteli celej školy sa zúčastnili Jubilejnej púte 2000, keď peši absolvovali trasu Solivar – kostol sv. Mikuláša.

22.12.2000 Opäť vianočná akadémia „A slovo sa telom stalo“, pripravená všetkými triedami. Tentoraz znamenala nielen rozlúčku s rokom , ale aj s druhým tisícročím na školskej pôde.

8.5.2001 V škole sa uskutočnilo podujatie „Soľnobanská knepľa“, súťaž v paličkovaní čipiek ( z návštevou televíznych kamier) , spestrená vystúpením Čipečky.

24.5.2001 So svojim programom vystúpil pred našimi žiakmi spevokol Mojzes, čo sa stalo pri 55. výročí súboru.

13.6.2001 V Bratislave sa konala výstava „Fórum pedagogiky“, kde sa naša škola prezentovala ako čipkárkami paličkárkami pod vedením p. uč. Šefčíkovej, tak i vystúpením DFS Čipečka pod vedením p. uč. Dzuricovej. Obe zložky našej výpravy zožali u obecenstva veľký úspech.

10. školský rok 2001/2002

3.9.2001 Na školskom dvore a potom sv. omšou v kostole Najsv. Trojice sa začal jubilejný 10. šk. rok CZŠ sv. Gorazda.

14.1.2002 Vzácna udalosť, vizitácia p. biskupa B. Bobera, ktorý sa počas vyučovania prešiel po všetkých triedach a žiakov aj učiteľov povzbudil do ďalšej práce.

27. – 28. 2 2002 Do školy zavítali „oázisti“, ktorí sa postupne stretli so všetkými žiakmi, išlo o príppravu na blížiace sa misie v Prešove.

12.3.2002 Trochu atypická školská omša, celebroval ju misionár, V Prešove začali misie.

16.4.2002 Naši žiaci zhliadli v DJZ predstavenie Kubo.

28.6.2002 Ďakovná školská omša na záver jubiálejného 10. školského roka CZŠ.

 

TOPlist
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok