Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 21.11.2009 13:16:04 

Cirkevná základná škola sv. Gorazda Prešov

O škole

Patrón školy - Svätý Gorazd 

Život a dielo tohto známeho učenca, ktorý bol literátom, prekladateľom, pedagógom, diplomatom, politológom, filozofom, teológom a veľkňazom, právom patrí ku kultúrnemu dedičstvu slovenského národa. Svätý Gorazd žil v 9.- 10. storočí. Pochádzal z okolia Nitry, kde sa dodnes zachovali miestne názvy, napr. Gorazdov. Mal šľachtický pôvod, ktorý mu umožňoval prístup k vzdelaniu. S byzantskou misiou Konštantína a Metoda sa stretáva v roku 863 už v mužnom veku ako zrelý učenec dobre ovládajúci latinský, grécky, hornonemecký a starosloviensky jazyk. Je to vzdelanec rozhľadený v cirkevných, diplomatických i kultúrnych záležitostiach. Talent a vzdelanie, ktorými Gorazd oplýval, bol i predpokladom záujmu o ďalšie štúdium a spoluprácu v dielni solúnskych bratov. Sv. Gorazd bol ich oddaným, mimoriadne nadaným žiakom a zároveň spolupracovníkom. Nasledoval ich v poslušnosti a oddanosti Rímu. Obaja bratia si vysoko cenili jeho vlastnosti a schopnosti. Ich dvadsaťdvaročný pobyt našom území bol neustále spojený s jeho menom. V posledných chvíľach svojho života Metod označuje Gorazda za svojho nástupcu na rektorskom poste vysokej veľkomoravskej školy i na arcibiskupskom stolci. Jeho nástupníctvo bolo od samého začiatku spojené s prekážkami. Najväčšou z nich bol Nitriansky biskup Viching, ktorý sa intrigami usiloval získať nástupníctvo. Po jeho dočasnom poverení spravovať cirkev na Veľkej Morave čoskoro nasledovalo prenasledovanie Metodových žiakov, Gorazda a jeho najbližších spolupracovníkov Klimenta, Vavrinca, Nauma a ďalších. Podarilo sa mu vyhnať ich z krajiny. Do svojej vlasti sa vracajú až po odchode Vichinga z Veľkej Moravy r. 893. Po Svätoplukovej smrti Mojmír II. žiada pápeža Jána IX. o znovuzriadenie samostatnej hierarchie na Veľkej Morave. Vtedy je Gorazd vysvätený za arcibiskupa a spravuje cirkevnú provinciu až do pádu Veľkej Moravy. Po jej zániku sa utiahne do Poľska, kde pokračuje v činnosti. Sviatok sv. Gorazda sa u nás slávi 27. júla. Od roku 1990 sa organizujú celonárodné oslavy sv. Gorazda za účasti pútnikov z celého Slovenska v západoslovenskej obci Kúty a v nitrianskej diecéze od roku 1992 festival biblických a duchovných hier Gorazdov Močenok, ktoré prispievajú k šíreniu úcty a odkazu sv. Gorazda.


 
Duchovný život školy
 

 
   Možno ste si už položili otázku, čím sa katolícka základná škola líši od iných základných škôl. Odpoveď na túto otázku je jednoduchá i zložitá zároveň. Ide asi o to: stretávať Pána Ježiša, spoznávať ho a zamilovať sa doň hoc aj uprostred školských lavíc. A toto chceme súbežne s celým výchovno - vzdelávacím procesom umožňovať našim žiakom každý deň.Samozrejme, že len ľudskými silami toto poslanie nemôžeme zvládnuť, ale všetko môžeme v Tom, ktorý nás posilňuje.
   Preto sa týždeň čo týždeň a v prikázané sviatky všetci zúčastňujeme slávenia Eucharistie vrámci školských svätých omší. Tu je možnosť nechať sa uschopňovať samotným Pánom Ježišom, ktorého máme možnosť prijímať pod spôsobom Eucharistie. (každý utorok, 7.45 hod., farský kostol v Solivare, ste srdečne pozvaní )
   Raz v mesiaci nám slúži miestny pán kaplán počas duchovnej obnovy pre pedagógov.
   Raz ročne sa celý učiteľský zbor zúčastňuje niekoľkodňových duchovných cvičení.
   Minulý školský rok sme začali s organizovaním trojdňovej duchovnej obnovy pre deviatakov.
   Aby sme to všetko zvládli, každý deň a každú prácu začíname modlitbou, lebo bez Pána Ježiša nič dobré nemôžeme urobiť.
   Duchovné cvičenia-duchovný výlet.

 

Vnútorný poriadok školy pre žiakov

Tento dokument obsahuje povinnosti žiakov (správanie na vyučovaní aj mimo vyučovania ) a práva žiakov.
vnutorny_poriadok_2.doc [113 KB] 
TOPlist
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok