Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 21.11.2009 13:16:04 

Cirkevná základná škola sv. Gorazda Prešov

Občianske združenie
Gorazd - Združenie pri CZŠ sv. Gorazda

Ciele:

  a,rozvíjať osobnosť detí, ktoré navštevujú ZŠ v ktorej sídli Združenie
  b,vytvárať podmienky a možnosti pre ich rast a formovanie osobnosti
  c,pomôcť deťom pri využívaní voľného času
  d,pri získavaní životných zručností,rozvíjaní talentu s prihliadnutím na individuálne potreby detí
  e,podporovať také vzdelávanie,ktoré vedie k sebadôvere,tvorivosti, k úcte, k demokratickému správaniu
  f,Združenie bude pomáhať pedagógom rozvíjať motivačné výchovné postupy, ktoré nie sú založené na strachu
    motivujú z vnútorného záujmu
  g,Združenie bude podporovať aktívnu spoluprácu rodičov a pedagógov a otvorenosť vyučovacieho procesuZhromaždenie združenia GORAZD má 23 členov.

 

Rada združenia má 5 členov:
Za predsedu Rady bola zvolená I. Alvarez
Za podpredsedu Rady boli zvolení M. Kertysová,D. Koscelníková
Ďalší členovia Rady sú J. Bombik a A.Martonová.

Revízna komisia Občianskeho združenia Gorazd má 3 členov.
Predseda - M. Kalinay
Členovia - P. Ballon, J. ZajacOd 1. januára 2004 môžu fyzické aj právnické osoby poukazovať 2% z dane na verejnoprospešné aktivity mimovládnych neziskových organizácií ( MVO ). Toto právo si môžu občania aj firmy uplatňovať na základe Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Občania poukazujú 2% zo zaplatenej dane jednej organizácií, firmy môžu 2 % rozdeliť medzi viacero MVO.

Stanovy združenia GORAZD
Tlačivá si môžete stiahnuť z našej www stránky alebo vyzdvihnúť na riaditeľstve školy:
  stanovy.doc [83 KB]

  * Tlačivá na poukázanie 2% z dane:

Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane pre zamestnancov - 2008

PS: Vyhlásenie - bod II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
         Gorazd - Združenie pri CZŠ sv. Gorazda
         Solivarská 49, 080 05 Prešov
         Občianske združenie
         IČO 37947729

 

Vážení rodičia

·       Bankové spojenie: VÚB, a.s.

·       Číslo účtu: 2003870553 / 0200

·       IBAN: SK87 0200 0000 0020 0387 0553

·       IČO: 37947729

Kontakt: Mgr. Mária Kertysová marikakertysova@atlas.sk ,ingridalvarez@atlas.sk
 
     

Správa o činnosti OZ za rok 2008

 

9.január 2008

 

Zasadnutie Zhromaždenia OZ – Havarijný stav

 

21.január 2008

 

Daňový úrad – podanie tlačiva prehľadu o dani z príjmov za 4.štvrťrok 2007

 

január 2008

 

Akcia Združenia -Večerné stretnutie rodičov, učiteľov a priateľov školy

 

18.február 2008

 

Príprava tlačív potrebných na prijímanie 2% z dane za rok 2007- Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.

 

12.marec 2008

 

Daňový úrad – podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby a Hlásenia o vyúčtovaní dane, Podanie tlačiva prehľadu o dani z príjmov za 1. štvrťrok 2008.

 

3.apríl 2008

 

Návšteva primátora mesta Prešov

 

7.apríl 2008

 

Deň  učiteľov katolíckych škôl

 

11.apríl 2008

 

VÚB banka- zriadenie Internetbankingu k účtu. Vloženie 30 000Sk –dar primátora.

 

28.apríl 2008

 

Daňový úrad- odovzdanie Vyhlásení o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.

 

12.máj 2008

 

Školská púť pre žiakov –Ľutina

 

9. – 11.jún 2008

 

Duchovný výlet pre žiakov 9.ročníka

 

12. a 13.jún 2008

 

Nákup kníh do školskej knižnice

 

7.júl 2008

 

Daňový úrad- podanie tlačiva prehľadu o dani z príjmov za 2.štvrťrok 2008.

 

september 2008

 

Nákup spotrebného materiálu na vyučovanie predmetu Praktická škola v 5.ročníku

 

8.október 2008

 

Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, že Združenie nie je platiteľom poistného v zmysle §128 zákona 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a nie je v poistnom vzťahu s pobočkou  Sociálnej poisťovne.

 

8.október 2008

 

Daňový úrad- podanie tlačiva prehľadu o dani z príjmov za 3.štvrťrok 2008

 

10.október 2008

 

Vzdelávací systém Albert (on-line vzdelávanie) pre žiakov

 

13.október 2008

 

Zasadnutie Zhromaždenia Občianskeho združenia Gorazd.

 

15.október 2008

 

VÚB banka- potvrdenie o vedení účtu

 

28.október 2008

 

Zápis u notára do registra určených právnických osôb pod spisovou značkou  NCR po 783/2008

 

28.október 2008

 

Financovanie projektu

 

7.november 2008

 

Literárna exkurzia v Martine pre žiakov

 

december 2008

 

Filmové predstavenie pre žiakov

 

december 2008

 

Zriaďovanie posilňovne pre žiakov –Rotoped, posilňovacia lavička

 

9.december 2008

 

Posvätenie zriadených miestností –Kútik interaktívnej komunikácie –p. biskupom Stolárikom .

 

12.december 2008

 

Nákup cien do tomboly

 

19.december  2008

 

Akcia Združenia- Vianočná burza na CZŠ sv. Gorazda pre žiakov a rodičov školy.

 

30.december 2008

 

Členský príspevok –uzatvorenie  -3400Sk.

  
TOPlist
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok