Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 21.11.2009 13:16:04 

Cirkevná základná škola sv. Gorazda Prešov

Žiaci
 

 
MATEMATICKÉ SÚŤAŽENIE NA NAŠEJ ŠKOLE
v šk.roku 2008/2009
 
Keďže naša škola podporuje rozvoj talentov aj v tejto oblasti a našou snahou je vzbudiť záujem žiakov o matematiku , zapojili sme žiakov do mnohých matematických súťaží, testovania a boli sme aj úspešní.
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
21.1.2009 sa okresného kola zúčastnili žiaci 5. A 9.ročníka: Z. Popovcová, I. Štelbacká, M. Pončák, O. Hamara. Výrazný úspech dosiahol Matej Pončák, žiak 5.A triedy, ktorý sa umiestnil na 4.mieste.Zo 6., 7., 8. ročníka postúpili do okresného kola J. Kurimský, T. Fričová, K. Kačníková, M. Kurimská.Úspešný bol Ján Kurimský, žiak 6.A triedy, ktorý sa umiestnil na 5.miesteMária Kurimská, žiačka 8.A triedy  na 7.mieste.
 
PYTAGORIÁDA
28. a 29.4.2009 sme sa zúčastnili okresného kola po školskom kole, ktorého sa zúčastnilo až 52 žiakov 4.-8.ročníka. Do okresného kola postúpil Šimon Pipka zo 4.ročníka a Ján Kurimský zo 6.ročníka, ktorý sa umiestnil na 5. mieste.
 
TAKTIK
Do celoslovenského seminára sa zapojilo až 34 žiakov z 3. – 9.ročníka, ktorí celý rok so záujmom pracovali na úlohách v 20 tich tímoch.
kategória 3 : 1.miesto František Kurimský
kategória 6 : 7.miesto Ján Kurimský
kategória 8 : 4.miesto Ivana Štelbacká
kategória 8: 14.miesto Anna Kolářová, Katarína Kovalíková
kategória 9: 22.miesto Eugen Šlapák
 
PIKOMAT
Do celoslovenského korešpondenčného seminára z matematiky sa prihlásili traja žiaci zo 6.a 8.ročníka: M. Kurimská, A. Kolářová, J. Kurimský. Boli úspešní, čo im umožnilo zúčastniť sa niekoľkodňového sústredenia. Po zimnej časti sa J. Kurimský umiestnil na 4.mieste, A. Kolářová na 5.mieste a M. Kurimská na 9. mieste. Po letnej časti A.Kolářová na 5. mieste, J. Kurimský na 7.mieste a M. Kurimská na 12. mieste.
 
GENIUS LOGICUS
najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž.Možnosť súťažiť on line cez internet, oslovila žiakov 6., 7. a  8.ročníka: J. Kurimský, T.Fričová, K. Kačníková, M. Kurimská.
 
MATEMATICKÝ KLOKAN
Je na našej škole veľmi obľúbená matematická súťaž na svete aj na Slovensku. Do súťaže sa zapájame už niekoľko rokov. Tento rok sa zapojilo až 44 žiakov . Úspešní žiaci: P. Olejňák, K. Lelák, (2.ročník), F. Kurimský, V. Bartošová, J. Vajda, (3.ročník),J. Korečko, M. Gromoš (4.ročník), M. Pončák (5.ročník), J. Kurimský (6.ročník), M. Kurimská (8.ročník).
 
TESTOVANIE 9
Celoplošné testovanie nám ukázalo, že naši žiaci sa svojimi vedomosťami z matematiky nachádzajú
nad celoslovenským priemerom (naša škola 60,2%, slovenský priemer 53%),
 
KOMPARO
Pomáha nám žiakov pripraviť na testovanie v 9.ročníku a zároveň porovnať výsledky našej školy s inými školami.
V 9.ročníku sme sa ocitli nad celoslovenským priemerom (naša škola 59%, slovenský priemer 52,5%), čo nás teší.
V 5.ročníku sme boli trochu pod priemerom (naša škola 50,4%, slovenský priemer 59,1%),
V 6.ročníku sme sa ocitli nad celoslovenským priemerom (naša škola 47,2% slovenský priemer 38,5%),a aj  vo  8.ročníku sme sa ocitli nad celoslovenským priemerom (naša škola 51,1 slovenský priemer 45,0%).
 
p.Alvarez

                   
 
 
 
Úspechy žiakov 2007/2008

 
Tr
Meno žiaka/-čky
Súťaž
Umiestnenie
Typ súťaže
 
 
 
 
 
2A
Bartošová Viera
Matematický klokan 
účasť, kat.2
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
2A
Falat Samuel
Matematický klokan 
účasť, kat.2
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
2A
Frič Jozef
Matematický klokan 
účasť, kat.2
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
2A
Kurimský František
Matematický klokan 
ocenenie, kat.2  
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
 
 
Slovom o Tvojej láske – prednes kresťanskej poézie a prózy
ocenenie za dobrý výkon
celoštátna prehliadka
2A
Makara Dominik
Matematický klokan 
účasť, kat.2
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
2A
Vajda Ján
Matematický klokan 
účasť, kat.2
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
3A
trieda - kolektív
Zber papiera
1.miesto (813 kg)
školská súťaž
3A
Adamková Nikolka
Záhrada detí
3.miesto, kat. maľba
 
3A
Gazdík Michal
Zber papiera
3.miesto (155 kg)
školská súťaž
3A
Gromoš Martin
Zber papiera
2.miesto (240 kg)
školská súťaž
 
 
Matematický klokan 
účasť, kat.3
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
3A
Jurašeková Dominika
Matematický klokan 
účasť, kat.3
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
 
 
Pytagoriáda 
účasť, kategória P3
okresné kolo
3A
Komár Martin
Matematický klokan 
účasť, kat.3
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
3A
Korečko Jakub
Matematický klokan 
účasť, kat.3
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
Slovom o Tvojej láske – výtvarná súťaž
4.miesto, 1.kategória
celoštátna prehliadka
3A
Peržel Dávid
Matematický klokan 
účasť, kat.3
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
3A
Pipka Šimon
Matematický klokan 
účasť, kat.3
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
 
 
Slovom o Tvojej láske – prednes kresťanskej poézie a prózy
ocenenie za dobrý výkon
celoštátna prehliadka
4A
Adamuščin (4.A) 
Šikovný chlapec – šikovné dievča
účasť, obvodové kolo
okresná súťaž CVČ ABC
 
 
Matematický klokan 
účasť, kat.4
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
4A
Alvarez (4A)
Matematický klokan 
účasť, kat.4
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
4A
Bača (4A)
Matematický klokan 
účasť, kat.4
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
4A
Blaško (4A)
Matematický klokan 
účasť, kat.4
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
4A
Dzivá-Baluchová Andrea
Pytagoriáda 
6.miesto, kategória P4
okresné kolo
Šikovný chlapec – šikovné dievča
13.miesto, obvodné kolo 
okresná súťaž CVČ ABC
Matematický klokan 
ocenenie, kat.4
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
4A
Kravčík Marek
Matematický klokan 
účasť, kat.4
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
4A
Murínová Patrícia
Šikovný chlapec – šikovné dievča
účasť, obvodové kolo
okresná súťaž CVČ ABC
 
 
Matematický klokan 
účasť, kat.4
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
4A
Pončák Matej
Matematický klokan 
ocenenie, kat.4
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
4A
Popovcová Zuzana
Matematický klokan 
účasť, kat.4
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
 
 
Šikovný chlapec – šikovné dievča
účasť, obvodové kolo
okresná súťaž CVČ ABC
4A
Seman Damian 
Šikovný chlapec – šikovné dievča
14.miesto, okresné kolo
okresná súťaž CVČ ABC
4A
Štelbacká Ivana 
Matematický klokan 
účasť, kat.4
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
 
 
Slávici z lavice
účasť
okresné kolo – ABC CVČ
5A
Adamko Jaroslav
Matematický klokan 
účasť, kat.5
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
5A
Berko František
Matematický klokan 
účasť, kat.5
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
 
 
Záhrada detí
2.miesto, kat. spev
 
5.A
Falatová Katarína
Pieseň pre sv.Otca
bronzové pásmo, kat.II
 
Pieseň pre sv.Otca
strieborné pásmo, kat.duo
 
Matematický klokan 
účasť, kat.5
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
Slovom o Tvojej láske – prednes kresťanskej poézie a prózy
ocenenie za dobrý výkon
celoštátna prehliadka
5A
Huňady Tomáš
Geografická olympiáda  
účasť, kategória 1.-5.r.
okresné kolo
5A
Joščáková Terézia
DANCE 2008
3.miesto, kat.dvojice
okresná súťaž, ABC
5A
Komár Jakub
Matematický klokan 
účasť, kat.5
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
5A
Kurimský Ján
MAKS
úspešná účasť
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
Matematický klokan 
ocenenie, kat.5
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
Genius Logicus
zlatý certifikát
časovomeraná medz. súťaž
Genius Logicus
vynikajúci riešiteľ
korešpondenčná súťaž
Matematická olympiáda 
účasť, kategória Z5
okresné kolo
Pytagoriáda 
4.miesto, kategória P5
okresné kolo
PIKOMAT
úspešný riešiteľ
celoslovenský korešp. seminár
Plody našich záhrad
kategória D
celoslovenská výtvaná súťaž
5A
Lešková Mária 
MAKS
účasť
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
 
 
Matematický klokan 
účasť, kat.5
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
 
 
Genius Logicus
zlatý certifikát
časovomeraná medz. súťaž
 
 
Matematická olympiáda 
účasť, kategória Z5
okresné kolo
5A
Olejčuková Katarína
MAKS
účasť
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
 
 
Matematický klokan 
účasť, kat.5
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
 
 
Genius Logicus
strieborný certifikát
časovomeraná medz. súťaž
5A
Peržeľová Anna
 
výborný prospech 
 
5A
Poláková Terézia
Pieseň pre sv.Otca
strieborné pásmo, kat.duo
 
DANCE 2008
3.miesto, kat.dvojice
okresná súťaž, ABC
Slávici z lavice
účasť
okresné kolo - ABC CVČ
Záhrada detí
3.miesto, kat. spev
 
5A
Semanová Dominika
Plody našich záhrad
kategória E
celoslovenská výtvaná súťaž
5A
Straka Filip
MAKS
účasť
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
5A
Štroncerová Juliana
Matematický klokan 
účasť, kat.5
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
5A
Turčan Rafael
Matematický klokan 
účasť, kat.5
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
5A
Vajda Matej
MAKS
účasť
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
6A
družstvo 6.A
Šiestaci do toho
7.miesto
obvodové kolo
6A
Fričová Terézia 
Matematický klokan 
ocenenie, kat.6
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
 
 
Genius Logicus
vynikajúci riešiteľ
korešpondenčná súťaž
 
 
Matematická olympiáda 
účasť, kategória Z6
okresné kolo
6A
Kačníková Kornélia 
Genius Logicus
veľmi dobrý riešiteľ
korešpondenčná súťaž
6A
Kertysová Laura
Matematický klokan 
účasť, kat.6
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
6A
Martonová Barbora
Matematický klokan 
účasť, kat.6
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
6A
Muránska Alžbeta
Matematický klokan 
účasť, kat.6
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
6A
Timko Richard 
Pytagoriáda 
účasť, kategória P6
okresné kolo
6A
Vardžíková Kvetoslava
Matematický klokan 
účasť, kat.6
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
7A
Balážová Lenka
MAKS
úspešná účasť
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
 
 
Matematický klokan 
účasť, kat.7
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
7A
Ivanecká Klára
MAKS
úspešná účasť
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
Matematický klokan 
ocenenie, kat.7
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
Fyzikálna olympiáda (kategória G) 
8.miesto
okresné kolo
Geografická olympiáda  
13.miesto, kategória G
okresné kolo
7A
Kasperová Anna
Ružencové tajomstvá očami detí
účasť, kategória kresba
CVČ J.P.II, výtvarná súťaž
7A
Kolářová Anna
MAKS
úspešná účasť
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
 
 
Biblická olympiáda
účasť
arcidiecézna súťaž
 
 
Matematický klokan 
účasť, kat.7
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
7A
Konečný Ján 
Streľba zo vzduchových zbraní mládeže
1.miesto, súťaž družstiev VzPi 40 dorast
Majstrovstvá SR 2008
Streľba zo vzduchových zbraní mládeže
2.miesto, súťaž jednotl. VzPi 40 chlapci
Majstrovstvá SR 2008
7A
Kurimská Mária
Ružencové tajomstvá očami detí
účasť, kategória kresba
CVČ J.P.II, výtvarná súťaž
MAKS
úspešná účasť
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
Matematický klokan 
ocenenie, kat.7
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
Genius Logicus
strieborný certifikát
časovomeraná medz. súťaž
Matematická olympiáda 
3.miesto, kategória Z7
okresné kolo
Pytagoriáda 
13.miesto, kategória P7
okresné kolo
Biblická olympiáda
účasť
arcidiecézna súťaž
Fyzikálna olympiáda (kategória G) 
13.miesto
okresné kolo
Streľba družstiev zo vzduchových zbraní
účasť
obvodné kolo, CVČ ABC
Streľba zo vzduchových zbraní mládeže
1.miesto, súťaž družstiev VzPu 30 Slávia
Majstrovstvá SR 2008
Genius Logicus
vynikajúci riešiteľ
korešpondenčná súťaž
7A
Murínová Dominika
Matematický klokan 
účasť, kat.7
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
 
 
Geografická olympiáda  
účasť, kategória G
okresné kolo
 
 
Olympiáda v anglickom jazyku
12.miesto, kategória 1A
okresné kolo
7A
Perželová Barbora
Ružencové tajomstvá očami detí
účasť, kategória kresba
CVČ J.P.II, výtvarná súťaž
7A
Spišaková Klaudia
Matematický klokan 
účasť, kat.7
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
 
 
Fyzikálna olympiáda (kategória G) 
26.miesto
okresné kolo
8A
Gutová Anna
Záhrada detí
5.miesto, kat. aranžovanie
 
 
 
 
reprezentácia školy, zbor - gitara
 
8A
Hamara Ondrej
Matematický klokan 
ocenenie, kat.8
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
 
 
Geografická olympiáda  
účasť, kategória F
okresné kolo
8A
Joščák Juraj
MAKS
účasť
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
 
 
Pytagoriáda 
účasť, kategória P8 
okresné kolo
8A
Kravčíková Katarína
Záhrada detí
1.miesto, kat. aranžovanie
Záhrada detí - mestská súťažná prehliadka
Olympiáda v angl.jazyku
20.miesto, kategória 1B
okresné kolo
8A
Lešková Ingrid
zber papiera
1.miesto (340 kg)
školská súťaž
8A
Marušin (8A)
Matematický klokan 
účasť, kat.8
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
8A
Mitaľová Sibila 
Slovom o Tvojej láske – prednes kresťanskej poézie a prózy
ocenenie za dobrý výkon
celoštátna prehliadka
9A
Pajorek Stanislav
Matematický klokan 
účasť, kat.9
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
8A
Šlapák Eugen
MAKS
účasť
Celoslovenská korešpondenčná súťaž                  
 
 
Geografická olympiáda  
22.miesto, kategória F
okresné kolo
9A
Kravčík Pavol
Čo vieš o hviezdach?
10.miesto
okresné kolo
IMPULZ
5.miesto
okresná korešp.súťaž CVČ ABC
Geografická olympiáda  
účasť, kategória E
okresné kolo
Olympiáda zo SJ
účasť
okresné kolo
9B
Červeňák Jakub
Čo vieš o hviezdach?
18.miesto
okresné kolo
9B
Jurko Martin
Čo vieš o hviezdach?
16.miesto
okresné kolo
9B
Krišová Barbora
Matematická olympiáda 
účasť, kategória Z9
okresné kolo
9B
Krišová Barbora                 Zmijová Zuzana
YOUNG ENERGY
súťažná prehliadka projektov
Medzinárodná súťaž - ENEL - Slovenské elektrárne
 
celá škola
DM market - Ľahšie to ide ľahšie
účasť
Celoslovenská zručnostná a kondičná súťaž
 
družstvo
Turnaj vo futsale 
4.miesto
arcidiecézna súťaž
 
družstvo
medziškolský turnaj 
2.miesto
medziškolský turnaj 
 
družstvo
Malý futbal
2.miesto
Futbalová mestská miniliga
 
družstvo
Coca cola Cup
účasť v II.kole
Celoslovenská futbalová pohárová súťaž
 
družstvo
Malý futbal
5.miesto
Futbalová školská liga
 
družstvo
Mestská liga družstiev v basketbale žiakov ZŠ
účasť
základná skupina
 
družstvo
Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane 
účasť
ABŠÚ
 
družstvo                                       (Sokol, Muránska - 6A, Kravec, Olejňáková - 7A, Bombík, Gutová - 8A)
Nie drogám
2.miesto
okresné kolo, ABC CVČ
 
kolektív
Hliadka mladých zdravotníkov 
účasť
územné kolo
 
kolektív
Výroba adventných vencov (CVČ J.P.II)
1.miesto
okresná súťaž, CVČ J.P.II
 
kolektív
DANCE 2008
účasť 
okresná súťaž, ABC
 
 
 
 
 
TOPlist
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok